Úvod

Vítejte na našem webu

 

Rádi bychom Vás přivítali na  stránkách Základní a Mateřské školy v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Budeme se snažit Vám zde poskytnout co nejvíce informací, fotografií z akcí a výletů a další zajímavé projekty.

 

Těšíme se na Vaše návštěvy.


 

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

 hledá

učitele/učitelku

s kvalifikací pro vyučování na 1. stupni ZŠ (s AJ), příp. s kvalifikací pro vyučování AJ na 1. stupni ZŠ dle platných legislativních norem na částečný úvazek.

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Petra Hálová na telefonu 569 452 853 nebo 777 818 236 nebo na e-mailové adrese zsamsnovavesusvetle@seznam.cz nebo info@zs-novaves.cz, kam je možno zaslat i nabídku se strukturovaným životopisem.

 


Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006366

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 470 744,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem