Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé,

okres Havlíčkův Brod

Nová Ves u Světlé 33, 582 91 Světlá nad Sázavou

Tel.: 569 452 853, e-mail: zsamsnovavesusvetle@seznam.cz, IČO: 75017296

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Světlé, takto:

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

MŠ 01/2018

přijat/a

MŠ 02/2018

přijat/a

MŠ 03/2018

přijat/a

MŠ 04/2018

přijat/a

MŠ 05/2018

přijat/a

MŠ 06/2018

přijat/a

MŠ 07/2018

přijat/a

MŠ 08/2018

přijat/a

 

Datum zveřejnění: 4. 5. 2018

 

Mgr. Petra Hálová

ředitelka školy