Družina

Školní družina

 
Denní provoz ve školní družině je od 11,30hod. do 15,00 hod. Ranní pobyt dětí ve škole, v době od 7.00 hod. do 7.45 hod. je zajištěn dozorem. V jedné třídě družiny pracuje 15 žáků. Při výchovné činnosti se vychovatelky zaměřují na všestranný rozvoj dětí, utváření osobních charakterů a upevňování zdravého sebevědomí.. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku školní zahradu. Pro aktivity na čerstvém vzduchu slouží také veřejná hřiště v obci. Za nepříznivého počasí probíhá činnost družiny v kmenových třídách a tělocvičně. 
 
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny činí 30 Kč měsíčně na jedno dítě. 
 
Platba probíhá 2x ročně
  • v září ( září – prosinec)
  • v lednu ( leden – červen)
V rámci ŠD pracuje kroužek dovedných rukou, na který je vybírán příspěvek 150,-Kč na školní rok na nákup materiálu.