Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod od školního roku 2019/2020.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč                                           Výsledek řízení

 

ZS01/2019                                         přijat/a

ZS02/2019                                         přijat/a

ZS03/2019                                         přijat/a

ZS04/2019                                         přijat/a

ZS05/2019                                         přijat/a

ZS06/2019                                          přijat/a

 

 

Datum zveřejnění 10. 4. 2019                                                

 

 

Mgr. Petra Hálová

ředitelka školy