Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci:
Ředitelka školy: Mgr. Petra Hálová
ZŠ: I.tř. (1.,2., 3.,4.,5.)
Mgr. P. Hálová, Ing. M.Křípalová
MŠ: D. Ipserová, L. Wolfová
Školní družina: R. Pelcová
Provozní zaměstnanci:
Účetní: L. Krulišová
Školnice: M. Čeplová
Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: R. Pelcová
Kuchařka: M. Pavlíčková