Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

 

 

Datum, čas a místo konání:

pátek 3. 5. 2019, od 9 do 12 hodin v budově školy

 

 

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče

Kritéria pro přijímání dětí:

  • bydliště v Nové Vsi u Světlé
  • přednost mají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, dále bude pořadí sestaveno podle věku dítěte

 

 

 

Mgr. Petra Hálová

ředitelka školy