Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, který bude v souladu se současnými nařízeními a opatřeními realizován takto:

 

Termín konání: 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole. Formuláře, které je potřeba doručit v tomto termínu do školy vyplněné, je možné najít na webových stránkách školy (www.zs-novaves.cz) a vytisknout nebo po předchozí telefonické domluvě vyzvednout ve škole. Potvrzení od lékaře je nahrazeno Čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte o očkování dítěte a doložením kopie očkovacího průkazu dítěte. Vyplněné formuláře se všemi náležitostmi je možné ve výše uvedeném termínu doručit do školy poštou, případně je odevzdat osobně po předchozí telefonické domluvě.

Telefonická domluva je možná na telefonním čísle 777 818 236.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

  • bydliště v Nové Vsi u Světlé
  • přednost mají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, dále bude pořadí sestaveno podle věku dítěte

 

 

Mgr. Petra Hálová

ředitelka školy